Over...

Onze missie is om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie te versnellen. Real Capital Systems ontwikkelt, samen met haar industriele partners, een compleet aanbod van bedrijfsoplossingen, vooralsnog met focus op de Bouw en Vastgoed sectoren. Dit doen we met behulp van nieuwe, efficiente bedrijfsprocessen, infrastructurele hulpmiddelen en financiële instrumenten.

Wat is Real Capital?

In de economie wordt kapitaal gedefinieerd als het geheel aan (hulp)middelen welke nodig is voor de fabricage van producten of voor het aanbieden van diensten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reëele (fysieke) en financiële middelen. Hoewel reëel kapitaal dus bestaat uit niet-financiële middelen ontwikkelt Real Capital Systems ook financiële instrumenten die aansluiten op een reële circulaire economie. De bestaande instrumenten doen dat niet of in gebrekkige mate waardoor duurzame investeringen vaak als niet-rendabel gezien worden, ook als ze dat wél zijn.

Er bestaan drie hoofdgroepen van reël kapitaal: (1) menselijke kennis en vaardigheden, (2) natuurlijke (hulp)bronnen zoals grondstoffen en het biosysteem, en (3) gereedschappen, machines, bouwwerken en infrastructuren die door de mens bedacht en vervaardigd zijn. De huidige lineaire economie pleegt roofbouw op de tweede groep. Een circulaire economie is er op gericht om dit te voorkomen, door (hulp)bronnen te hergebruiken of te herwinnen uit afval. Als een productieproces vereist dat de grondstoffen in een hoge mate van zuiverheid aangeleverd worden, dan zal dat bij de winning uit afval een complexe en dure kwestie zijn. Afval bestaat namelijk uit zeer veel verschillende stoffen, met een diversiteit die veel groter is dan die van natuurlijke grondstoffen. Ook zijn sommige productieprocessen niet omkeerbaar: de vorming van klei, grondstof voor baksteen of keramiek, duurt op natuurlijke wijze tienduizenden jaren. Als er eenmaal baksteen of keramiek van gemaakt is wordt het niet zomaar weer klei. Het idee dat productiebedrijven kunnen blijven doen wat ze altijd gedaan hebben, en dat nieuwe intreders de keten sluitend zullen maken, is dus niet juist. Er is wel degelijk een transitie nodig die kansen biedt aan de koplopers.

Gezien vanuit het standpunt van de reële economie is kapitaalverlies duur, en kan kapitaalbehoud door het sluiten van de cirkel dus voordelen opleveren. Niettemin is de algemene perceptie dat duurzaam 'duur' is. Dat heeft twee oorzaken:
(1) Productieprocessen zetten reële waarden, zoals (grond)stoffen om in andere reële waarden. Maar niet alle reële waarden aan de voorkant of de achterkant van het proces worden beprijsd. Zuurstof en water zijn gratis, de uitstoot van schadelijke stoffen is in de meeste gevallen ook gratis. Als deze waarden wél beprijsd worden zal blijken dat duurzaam gedrag economisch is;
(2) Geld is in feite niets meer dan een ruilmiddel, dat ook gebruikt kan worden als een maatstaf voor waarde. Het heeft zelf geen waarde. Banken kunnen geld in onbeperkte hoeveelheden produceren. Toch zijn we geneigd te denken dat geld wél waarde heeft. Het inwisselen van reële waarden zoals grondstoffen voor geld lijkt boekhoudkundig 'waarde-neutraal' te zijn, maar als de grondstof hiermee verloren gaat kan deze later niet meer teruggekocht worden.

Real Capital Systems ontwikkelt business modellen voor volledig gesloten circulaire ketens: van grondstof naar grondstof. Dat kan omdat de producenten hun producten na gebruik weer terugnemen. Mede dankzij een nieuw verdienmodel hebben zij er belang bij om deze opnieuw te gebruiken, in welke vorm dan ook.

Geld heeft eigenschappen waardoor het onaantrekkelijk is om te investeren in de (verre) toekomst. Die eigenschappen worden teruggedraaid door het Real Capital concept.

Wat zijn de toepassingen?

Het Real Capital Concept wordt gecombineerd met 'het Product als Dienst'. Een aanbieder verkoopt hier niet het fysieke product maar de functie die het product vervult. De aanbieder blijft eigenaar van het fysieke object. Het wordt na gebruik teruggenomen voor hergebruik, al dan niet met aanpassingen. Indien hergebruik niet mogelijk blijkt worden de materialen hoogwaardig gerecycliseerd, dit wil zeggen zonder verlies aan materiaaleigenschappen.
Het 'Product als Dienst' wordt aangeboden in de vorm van een prestatie-overeenkomst, waarbij de functionele prestaties centraal staan.

Vooralsnog wordt dit brede toepassingsgebied toegespitst op Bouw en vastgoed, zoals utiliteitsbouw en woningbouw. Kenmerkend zijn de zeer lange afschrijvingstermijnen waardoor de voordelen van het Real Capital concept tot hun recht komen. Voor méér informatie verwijzen wij naar onderstaande links.